Co jsou to barevné šumy a k čemu se používají

leden 19, 2023

BlogBibinoNoises.jpg

Jednou z funkcí aplikace Bibino je možnost přehrávat vašemu děťátku ukolébavky, různé zvuky a barevné šumy. Zatímco ukolébavky mnozí lidé znají, barevné šumy mohou být pro někoho novým pojmem. Barevné šumy jsou specifické zvuky, o kterých se předpokládá, že podporují relaxaci a pomáhají při usínání. Vznikají kombinací různých frekvencí zvuku a často jsou spojeny s různými barvami, odtud název "barevné šumy".

Barevný šum, známý také jako "bílý šum", "růžový šum" nebo "hnědý šum", je typem šumu, který se často používá k uklidnění dětí a podpoře spánku. Tento typ hluku se vyznačuje vyváženým rozložením energie ve všech frekvencích, takže zní podobně jako jemný déšť nebo uklidňující proud.

Barevný šum přitahuje zejména miminka, protože napodobuje zvuky, které slyší v děloze. Stálý, uklidňující hluk na pozadí může pomoci uklidnit neposedné dítě a podpořit pocit bezpečí a pohodlí.

Proč používat barevné šumy?

Když je dítě v děloze, je obklopeno neustálým hlukem na pozadí matčina tlukotu srdce a krevního oběhu. Tento hluk se nazývá "děložní hluk" a předpokládá se, že hraje roli při vývoji sluchového ústrojí dítěte. Po porodu se sluchový systém dítěte stále vyvíjí a dítě může najít útěchu ve známých zvucích barevných šumů.

Další výhodou používání barevných šumů pro miminka je jeho schopnost blokovat jiné zvuky, které mohou narušovat jejich spánek. Sluch dítěte je mnohem citlivější než sluch dospělého a i malé zvuky je mohou probudit nebo jim zabránit v usnutí. Barevný šum, který poskytuje konzistentní hluk na pozadí, může pomoci tyto jiné zvuky překrýt a vytvořit pro dítě klidnější prostředí pro spánek.

Barvy šumů

Existuje několik druhů barevných šumů, které lze použít k uklidnění miminek.

  1. Bílý šum má plochou frekvenční charakteristiku, což znamená, že všechny frekvence jsou přítomny se stejnou intenzitou. Vzniká tak zvuk, který je podobný statické elektřině nebo hučení ventilátoru.
  2. Růžový šum je typ šumu, který se vyznačuje mírně vyšší úrovní energie v nižších frekvencích, takže zní podobně jako jemný déšť.
  3. Hnědý šum se vyznačuje vyšší úrovní energie ve vyšších frekvencích, díky čemuž má hlubší, hučivější zvuk. Podobá se zvuku hromu a má intenzivnější zvuk než růžový šum.

FeatureActivityLog CZ.jpg

Domácí spotřebiče pro vytváření barevných šumů

Je důležité si uvědomit, že domácí spotřebiče sice mohou sloužit jako zdroj šumu, ale neměly by být používány místo přístroje pro tvorbu šumu. Mnoho domácích spotřebičů může být hlučných a úroveň hluku se může lišit v závislosti na typu spotřebiče a jeho stáří. Přístroje pro tvorbu šumů jsou speciálně navrženy tak, aby produkovaly konzistentní a uklidňující hluk, který je pro prostředí, v němž dítě spí, mnohem vhodnější.

Ačkoli barevný šum může být užitečným nástrojem pro uklidnění miminek, neměl by být používán jako náhrada jiných forem péče a pozornosti. Měl by být používán ve spojení s dalšími technikami podporujícími spánek, jako je zajištění důsledného režimu před spaním, vytvoření příjemného prostředí pro spánek a včasné reagování na potřeby dítěte.

Kde v aplikaci Bibino najdete barevné šumy?

Otevřete aplikaci Bibino - spusťte monitorování - na rodičovské stanici klikněte na Menu - Ukolébavky a tam si můžete vybrat z výchozích zvuků nebo přidat jiný.

Podívejme se na video z Bibino Academy: