Jak zabezpečit svůj domov a ochránit tak děti před nebezpečím úrazu doma i na zahradě

Depositphotos_232320338_XL 1.jpg

Zabezpečení vašeho domova a zahrady je klíčovým prvkem vytváření bezpečného prostředí pro vaše nejmenší. Od okamžiku, kdy se začnou plazit, jsou děti zvědavé a touží objevovat své okolí, což zvyšuje význam přijímání nezbytných opatření.

V tomto blogovém článku s vámi budeme sdílet základní tipy a triky, jak efektivně zabezpečit váš domov a zahradu pro vaše děti. Naším cílem je poskytnout vám nástroje a znalosti, jak vytvořit bezpečný, podpůrný a šťastný prostor, kde vaše dítě může růst, učit se a rozvíjet se co nejlépe. S kombinací praktických opatření a stálého dohledu můžete zajistit, že váš domov bude útočištěm pro vaše malé miláčky, umožňující jim s důvěrou objevovat a vám poskytující klid mysli.

Kde se stává nejvíce nehod a proč

K většině úrazů dětí dochází v obývacím pokoji nebo v jídelně, k nejvážnějším úrazům obvykle dochází v kuchyni a na schodech. Nejzranitelnější jsou děti do čtyř let, přičemž chlapci jsou k nehodám náchylnější než dívky. Nedostatek zkušeností a nedostatečný vývoj hrají významnou roli v tom, že děti nevnímají nebezpečí a neuvědomují si následky mnoha nových situací, se kterými se setkávají. Jejich zvědavost je nutí vše zkoumat a zkoušet, čímž se vystavují různým rizikům.

Nejčastější nehody

 • Pády
  Pády jsou jednou z nejčastějších příčin dětských úrazů v domácnosti. Většina těchto úrazů je drobná, jde o zakopnutí nebo klopýtnutí. Pády z vyšších ploch, jako je pád z postele, ze schodů nebo z kočárku, však mohou mít vážnější následky. Instalace bezpečnostních branek na horní i dolní části schodiště je nezbytná a nerovná nebo poškozená podlaha by měla být opravena, aby se minimalizovalo nebezpečí zakopnutí. Kromě toho je důležité udržovat nábytek v dostatečné vzdálenosti od oken, aby se zabránilo šplhání a pádům dětí.

 • Pořezání a tržné rány
  Dalším častým zraněním malých dětí jsou řezné a tržné rány. Pro prevenci těchto úrazů je zásadní odstranit všechny ostré hrany a předměty v jejich dosahu. Zvláště nebezpečné může být sklo v interiérech, kde je vhodné používat tvrzené nebo bezpečnostní sklo.

 • Popáleniny a opařeniny
  Teplé nápoje jsou významnou příčinou popálenin u dětí do pěti let. Jejich kůže je citlivější než kůže dospělých a horký nápoj může dítě opařit až 15 minut po jeho přípravě. Abyste těmto nehodám předešli, nikdy nedržte dítě a horký nápoj současně a vždy horké nápoje odkládejte dál od okrajů stolů a linky, aby na ně dítě nedosáhlo. Dávejte pozor na ubrusy, za které by dítě mohlo zatáhnout a horký nápoj by se na ně mohl vylít.

 • Otravy
  K náhodné otravě může dojít v důsledku různých látek, včetně léků, čisticích prostředků, chemikálií a kosmetiky. Tyto nebezpečné předměty by měly být bezpečně uloženy v uzamčených skříních mimo dosah dítěte. Zvláštní pozornost věnujte tabletám do myčky nádobí a pracím prostředkům, protože jejich jasné barvy mohou přilákat děti, které si je spletou se sladkostmi.

„Prevence je lepší než léčba.“

 • Dusení a udušení
  Malým dětem hrozí nebezpečí udušení nebo zadušení plastovými sáčky, taškami a drobnými předměty, které mohou náhodně spolknout. Zajistěte, aby všechny sáčky a nádoby s malými částmi byly mimo jejich dosah. Některé pokojové rostliny mohou být navíc jedovaté, proto je důležité je držet mimo dosah malých zvědavých ručiček.

 • Utonutí
  Děti se mohou utopit ve vodě hluboké méně než 10 cm, proto je nikdy nenechávejte bez dozoru v blízkosti vodních zdrojů, ať už je to domácí vana nebo zahradní jezírko. Bazény a zahradní jezírka by měly být řádně ohrazeny, aby se k nim zabránilo přístupu. Vyhněte se tomu, abyste v blízkosti vody nechávali na starosti malé děti starším sourozencům, pokud nejsou zodpovědnými dospělými.

 • Uškrcení
  Provazy, šňůry a kabely představují pro malé děti riziko uškrcení. Zajistěte, aby tyto předměty byly mimo jejich dosah a řádně zajištěny. I zdánlivě neškodné předměty, jako jsou okenní žaluzie se šňůrami, mohou být nebezpečné, pokud se do nich dítě zamotá.

Bezpečná domácnost pro děti

Pokud jde o výchovu dítěte, je bezpečnost v domácnosti bezprostřední prioritou. Dobře zabezpečený dům poskytuje dítěti prostředí, ve kterém může zkoumat, učit se a hrát si bez zbytečných rizik. Jak se říká, "prevence je lepší než léčba", a zabezpečení domu pro děti spočívá v aktivním odstraňování potenciálních rizik. Provedeme vás celým procesem, jak z vašeho domova vytvořit bezpečné hřiště pro vaše dítě.

BlogHomeBibino.jpg

1. Zabezpečte elektrické zásuvky a kabely

Použijte kryty zásuvek, abyste zabránili tomu, že se dítě dostane prsty nebo předměty do zásuvek. Udržujte elektrické kabely mimo dosah nebo je skryjte za nábytkem, aby jste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

2. Použijte bezpečnostní zábrany

Bezpečnostní zábrany jsou nezbytné pro zablokování nebezpečných oblastí, jako jsou schody, kuchyně a další místnosti s potenciálními nebezpečími. Ujistěte se, že jsou zábrany pevné a splňují bezpečnostní normy.

3. Zabezpečte nábytek

Upevněte těžký nábytek, jako jsou knihovny, šatníky a televize, na zeď, aby se zabránilo jejich převrácení. Použijte ochranné rohové kryty na ostrých hranách, aby jste chránili dítě před zraněním.

4. Uzamkněte skříně a zásuvky

Instalujte dětské zámky na skříně a zásuvky obsahující čisticí prostředky, léky a další nebezpečné materiály. Udržujte všechny nebezpečné předměty mimo dosah.

5. Zabezpečte okna a balkony

Ujistěte se, že jsou okna opatřena zámky a bezpečnostními mřížemi, aby se zabránilo pádu dětí. Pokud máte balkon, zajistěte jej vhodným zábradlím a pevným zámkem na dveřích.

6. Zajistěte krb

Pokud máte krb, nainstalujte ochrannou zástěnu nebo zábranu, abyste zabránili dětem v přístupu k ohni.

Bezpečná zahrada pro děti

Zahrada může dětem poskytnout vynikající prostředí pro kontakt s přírodou, venkovní aktivity a podněcování jejich zvídavosti. Stejně jako v domě je však důležité zajistit, aby byla zahrada pro děti bezpečná. Mezi nezbytné kroky patří zabezpečení obvodu zahrady, odstranění toxických rostlin a zavedení bezpečnostních opatření kolem bazénů a jezírek. Cílem této části článku je pomoci vám vytvořit zahradu, kde si vaše dítě může bezpečně hrát pod vaším dohledem a s jistotou, že potenciální nebezpečí byla eliminována.

BlogGardenBibino.jpg

1. Zabezpečte obvod pozemku

Nainstalujte kolem zahrady plot, aby se dítě nemohlo zatoulat. Zajistěte, aby v něm nebyly žádné mezery nebo otvory, kterými by dítě mohlo proklouznout a aby se naopak nikdo cizí nemohl volně dostat dovnitř.

2. Odstraňte toxické rostliny

Zjistěte, které rostliny na vaší zahradě jsou jedovaté, a odstraňte je, abyste zabránili náhodnému požití dítětem.

3. Bezpečnost bazénů a jezírek

Nainstalujte kolem bazénů a jezírek bezpečnostní plot se samozavírací a samosvornou brankou. Vždy dohlížejte na dítě u vody, i když umí plavat.

4. Změkčete hrací plochy

Na hracích plochách používejte měkký povrch, například gumový mulč, dřevěné štěpky nebo písek, abyste snížili riziko zranění při pádu.

5. Bezpečně ukládejte zahradní nářadí

Nářadí, chemikálie a jiné nebezpečné zahradní vybavení skladujte bezpečně v uzamčené kůlně nebo garáži.

6. Dávejte pozor na zvířata

Pokud máte domácí zvířata, ujistěte se, že se váš pes nebo kočka s vaším dítětem zná, a dohlížejte na jejich vzájemnou interakci, abyste předešli nechtěným nehodám.

„Dobře zabezpečený dům poskytuje dítěti prostředí, ve kterém může zkoumat, učit se a hrát si bez zbytečných rizik.“

Nejčastější dotazy

Otázka: Kdy bych měl začít se zabezpečením domu a zahrady pro děti?

Odpověď: Nikdy není příliš brzy na to, abyste začali se zabezpečením domu a zahrady pro děti. Začněte s tímto procesem dříve, než vaše dítě začne lézt, obvykle kolem šesti měsíců věku.

Otázka: Jak mohu zabránit tomu, aby mé dítě lezlo po nábytku?

Odpověď: Udržujte nábytek v dostatečné vzdálenosti od oken a jiného vybavení vybízejícího ke šplhání. Připevněte nábytek ke stěně, a odstraňte všechny předměty, které by mohly dítě lákat k lezení.

Otázka: Na co se mám zaměřit při výběru bezpečnostní zábrany?

Odpověď: Vyberte si bezpečnostní branku, která splňuje bezpečnostní normy, je pevná a snadno se instaluje. Vyhněte se používání tlakových branek na vrcholu schodiště.

Závěr

Zabezpečení domu a zahrady pro děti je zásadním krokem k zajištění bezpečného prostředí pro vaše dítě. Dodržováním pokynů uvedených v tomto příspěvku můžete zajistit, aby váš dům a zahrada byly bezpečné a bez potenciálních nebezpečí. Mějte na paměti, že dohled je stále nezbytný a žádné zabezpečení nemůže nahradit pozorný dohled. Věnujte tedy čas vytvoření bezpečného prostoru pro vaše děťátko a užívejte si klidu, který přináší vědomí, že je v bezpečí a chráněno.

Nezapomeňte pravidelně přehodnocovat opatření. Jak dítě roste a stává se pohyblivějším, mohou se objevit nová nebezpečí a vaše bezpečnostní opatření se jim budou muset přizpůsobit.

Pokračujte ve čtení...

Zobrazit všechny články
article preview
Kompletní průvodce spánkem dětí na cestách

Přesvědčte se, proč aplikaci Bibino rodiče milují!